ยินดีต้อนรับ

ภัตตาคาร เลอ คริสตัล

บริการอาหารฝรั่งเศสเลิศรส พร้อมกับไวน์ชั้นเยี่ยม

 Experience the Finest French Cuisine

จากความประทับใจ สู่แรงบันดาลใจ ที่ต้องการสรรสร้าง ร้านอาหารริมแม่น้ำที่ สวยหรูพร้อมบรรยากาศธรรมชาติ ของท่านเจ้าของร้าน จึงเป็นที่มาของ ภัตตาคารฝรั่งเศส เลอ คริสตัล

เลอ คริสตัล คือผลึกแก้วที่ทอประกายวับวาวอันทรงคุณค่าและความงามอันวิจิตร ยามต้องแสงไฟ ความละเมียดละไมในบรรยากาศที่ประณีตละเอียดอ่อนแห่งโคมระย้า (Chandelier) สื่อถึงความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการให้บริการ การปรุงแต่งรสชาติ และ รูปลักษณ์ของอาหาร อันเป็นหัวใจหลักของอาหารฝรั่งเศสที่สืบทอดกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของฝรั่งเศส

การพัฒนาศักยภาพให้ถึงระดับการบริการอย่างฝรั่งเศสพร้อมอาหารรสเยี่ยมเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก แก่ผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับเมืองเชียงใหม่ ด้านการบริการอาหารฝรั่งเศสที่มีระดับ 

เราได้ตระหนักถึงความมุ่งเน้นที่จะให้บริการเป็นหนึ่งและมีคุณภาพ พนักงานทุกท่านได้รับการฝึกอบรบให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริการและวัฒนธรรมอาหารฝรั่งเศสและยุโรป รวมถึงไวน์และเครื่องดื่ม ต่างๆ อย่างถ่องแท้ ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนที่ปลีกย่อยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทุกชนิดเพื่อสามารถแนะนำลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ ทั้งยังต้องมีความรู้ความสามารถในการบริการ การใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่มีหลากหลายชนิดตามลักษณะการใช้งาน ดังนั้นจึงต้องมีความรู้ความสามารถและความเอาใจใส่ต่อลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการ

 

Amazingly Delicious

Wines & Beverages

Atmosphere