จองโต๊ะ

สำรองโต๊ะ

[[[["field20","equal_to","World Buffet"]],[["hide_fields","field31"],["show_fields","field21,field22"]],"and"],[[["field20","not_equal_to","World Buffet"]],[["hide_fields","field21,field22"],["show_fields","field6,field7"]],"and"],[[["field20","equal_to","\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 25 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21 2561 \u0e04\u0e23\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e4c \u0e40\u0e0b\u0e15\u0e40\u0e21\u0e19\u0e39\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e19 (\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e09\u0e1e\u0e32\u0e30 \u0e40\u0e0b\u0e15\u0e40\u0e21\u0e19\u0e39\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e04\u0e23\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e4c 1,800 \u0e1a\u0e32\u0e17 \u0e2a\u0e38\u0e17\u0e18\u0e34 \u0e15\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19)"]],[["hide_fields","field31,field22,field21"],["show_fields","field35"]],"and"]]
1 Step 1
วันที่และเวลา
date_range
ช่วงเวลา
access_time

กรุณาแจ้งทางภัตตาคารให้ทราบล่วงหน้า หากท่านแพ้อาหารบางอย่าง หรือต้องการบริการอาหารประเภท กลูเต้นฟรี ( Gluten free) ทางภัตตาคารยินดีจัดเตรียม ไว้บริการท่านค่ะ

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder