โปรโมชั่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรโมชั่นพิเศษและเทศกาลต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oyster Promotion
Available from May-June 2019

 

- Seared Tiger Prawns   650 baht
with Oyster Saffron Sauce

 

- Fresh Oyster                   90 baht/ 1 Oyster

 

- Baked Oyster Thermidor   90 baht/ 1 Oyster

 

- Oyster Gratin Rockefeller   90 baht/ 1 Oyster

 

Price are in Thai baht and subject to applicable government tax