“ภัตตาคาร เลอ คริสตัล”

Le Crystal Restaurant
Experience the Finest French Cuisine
ThaiEnglish
 อาหารและไวน์